disclaimer

Home / disclaimer

Hoewel zorgvuldigheid betracht is de bij de samenstelling van de informatie, aanvaardt Berkenhof Tandartsen geen enkele aansprakelijkheid voor fouten of onvolkomenheden in de verstrekte informatie.

Berkenhof Tandartsen behoudt te allen tijde het recht de inhoud van deze site om welke reden dan ook te verwijderen, wijzigen of aan te vullen zonder daar enig persoon van op de hoogte te hoeven stellen.

Alle auteursrechten zijn voorbehouden.

Berkenhof Tandartsen garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Publicatie, kopiëren, vermenigvuldiging van de in deze website gebruikte informatie in welke vorm dan ook is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende.

Berkenhof Tandartsen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites, artikelen, brochures en dergelijke waar naar verwezen wordt.