Berkenhof Tandartsen gebruikt patiëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. Berkenhof Tandartsen deelt patiëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. Berkenhof Tandartsen bewaart patiëntengegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. Berkenhof Tandartsen houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen patiëntengegevens veilig voor inzage van onbevoegden. Berkenhof Tandartsenvraagt toestemming aan de patiënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is. Berkenhof Tandartsen informeert patiënten over de rechten van de patiënten ten aanzien van zijn persoonsgegevens. Berkenhof Tandartsen informeert haar patiënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens. Berkenhof Tandartsen informeert patiënten indien Berkenhof Tandartsen bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.