Tarieven

Home / Tarieven

Sinds 2013 is weer een door de overheid verplicht gestelde uniforme tarievenlijst voor alle tandartspraktijken ingevoerd. Deze lijst vindt u op de site “Alles over het gebit” .

Een behandeling kan bestaan uit een combinatie van meerdere codes.
Bijvoorbeeld bij het maken van een nieuwe vulling: een code voor de vulling, de verdoving en het gebruik van cofferdam.