Tevredenheidsonderzoek

Home / Tevredenheidsonderzoek

De gemiddelde scores van het afgelopen jaar voor 350 tandartsen (=AVG) gedaan door
middel van een patiënt tevredenheidsonderzoek gedaan door Roozeboom consulting vergeleken met de uitkomsten voor Berkenhof tandartsen te Heemstede.
Een tandartspraktijk scoort “excellent”  als de score een 8 of hoger is.

 

nr Vraag: Hoe tevreden bent u over: AVG Berkenhof
1 De dagelijkse openingstijden van de praktijk 7,9 8,1
2 De telefonische bereikbaarheid van de praktijk 7,7 8,1
3 De bereikbaarheid van de dienstdoende Tandarts buiten de openingstijden 7,2 7,3
4 De bejegening door onze medewerker aan de receptie 8,2 8,4
5 De bejegening door onze medewerker aan de telefoon 8,1 8,5
6 De mogelijkheid om te kiezen voor een bepaalde Afspraakdatum en tijdstip 7,8 8,3
7 De termijn waarop u terecht kunt voor een controle 7,6 8,4
8 De termijn waarop u terecht kunt voor een behandeling 7,6 8,2
9 De wachttijd bij een bezoek voor een controle of een behandeling 7,5 7,9
10 Het aantal zitplaatsen in de wachtruimte 7,9 8,5
11 Het comfort van de zitplaatsen in de wachtruimte 7,5 8,2
12 De lectuur in de wachtruimte 7,5 8,1
13 Het speelmateriaal voor kinderen in de wachtruimte 7,3 8,0
14 De hygiëne / netheid in de wachtruimte 8,3 8,8
15 De privacy in de wachtruimte 8,0 8,2
16 De werksfeer tussen tandarts en de medewerkers 8,2 8,1
17 De samenwerking tussen de tandarts en de medewerkers 8,2 8,2
18 De uitleg van de (preventie) assistente over de behandeling 8,0 8,3
19 De vakkundigheid van de (preventie) assistente 7,9 8,1
20 De hygiëne tijdens de behandeling door de (preventie)assistente 8,2 8,6
21 De persoonlijke aandacht voor u tijdens de behandeling door de (preventie)assistente 8,1 8,4
22 Het rekening houden met uw eventuele angst door de (preventie)assistente 8,0 8,3
23 Het resultaat van de behandeling door de (preventie)assistente 8,0 8,3
24 De manier van omgaan met kinderen door de (preventie)assistente 7,9 8,0
25 De informatieverstrekking over de behandeling door de tandarts 8,2 8,4
26 De tijd die uitgetrokken wordt voor het beantwoorden van uw vragen door de tandarts 8,3 8,5
27 Het resultaat van de behandeling door de tandarts 8,3 8,5
28 De persoonlijke aandacht voor u tijdens de behandeling door de tandarts 8,2 8,4
29 De zorg van de tandarts om een tand of kies zo lang mogelijk te behouden 8,4 8,9
30 De manier van omgaan met kinderen door de tandarts 8,1 8,3
31 de specificatie van de kosten en de wijze waarop u de betaling kunt voldoen 7,6 8,0
Gemiddelde waardering alle vragen 7,9 8,3
0%
79%
Gemiddelde waardering (AVG)
83%
Gemiddelde waardering (Berkenhof Tandartsen)